Aanmelden nieuwe leerlingen

Wellicht bent u zich aan het oriënteren om een passende keuze te maken voor een basisschool voor uw zoon en/of dochter.
Fijn dat u interesse heeft in OBS de Uitkijktoren, onderdeel van Kindcentrum 3hoven, en de tijd neemt om de informatie op deze website te lezen.

Als u meer informatie wenst over onze school, kunt u vooraf informatie aanvragen of een afspraak inplannen voor een kennismaking en rondleiding. Dat kan telefonisch (0495-535444) of per mail (info@obsdeuitkijktoren.nl). 

De rondleiding wordt (voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden) aangeboden op het onderbouwdomein aan de Meidoornstraat. In dit gebouw zijn de kinderen gehuisvest van 0 tot circa 7 jaar van OBS de Uitkijktoren, de Odaschool en de baby- en peutergroepen van Humankind. Na deze rondleiding en informatie kan het zijn dat u uw kind(eren) bij OBS de Uitkijktoren wilt aanmelden. Dat vinden wij uiteraard erg fijn! 

Wij hebben allerlei gegevens nodig om uw kind aan te kunnen melden op onze school. Deze gegevens staan op het inschrijfformulier vermeld. U kunt het formulier hier downloaden en op uw gemak thuis invullen.

Wilt u een papieren exemplaar ontvangen, laat het ons even weten!
Wilt u hulp bij het invullen van het formulier, dat kan! Neem ook dan gerust contact met ons op.

 
Als u de formulieren ingevuld heeft, kunt u deze afgeven op school, doormailen (naar info@obsdeuitkijktoren.nl) of opsturen.


Nadat de inschrijfformulieren zijn ingevuld en door ons zijn ontvangen, volgt nog een intakegesprek op school. Hiervoor neemt de intern begeleider contact met u op als uw kind de leeftijd van circa 3,5 jaar heeft bereikt. De gegevens vanuit deze intake gebruiken wij om de startsituatie van uw kind in kaart te brengen, aandacht te hebben voor opvallende zaken (zicht, gehoor, motoriek, allergieën e.d.) en rekening te houden met bepaalde aandachtsgebieden in de ontwikkeling van uw kind.

U kunt het intakeformulier hier inzien.

Tot ziens bij OBS de Uitkijktoren!