Verkeersgroep 'Kijk uit!'

Kijk Uit! Is de verkeersgroep van OBS de Uitkijktoren. De verkeersgroep maakt onderdeel uit van de Oudervereniging in samenwerking met de Odaschool, Humankind, de gemeente en de wijkagent.

Het doel van de verkeersgroep is de verkeersveiligheid rondom onze basisschool te verbeteren. Tevens proberen we het verkeersbesef van de kinderen en hun ouders op onze school te verhogen. We trachten dit doel te bereiken door o.a. het organiseren van diverse verkeersprojecten in de klas, de fietsverlichtingscontrole, samen te werken met de wijkbewoners, gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland, ROVL, maar uiteraard ook met onze schoolkinderen en hun ouders.

Bij informatie die we wensen te delen, zullen we dit verspreiden via het ouderportaal.