Onze boodschap voor elke ouder:

Onze school
OBS de Uitkijktoren telt ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 6 basisgroepen en is samen met Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling gehuisvest in een gebouw dat middenin de wijk Boshoven staat.

We werken in 3 bouwen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
  • De onderbouw bestaat uit 2 basisgroepen: basisgroep 1-2A en basisgroep 1-2B. Deze basisgroepen zijn dit schooljaar  klein, met elk zo'n 16 kinderen. In de onderbouw werken drie vaste leerkrachten en een stagiaire onderwijsassistent actief samen.
  • De middenbouw bestaat uit zo'n 50 kinderen verdeeld over 2 basisgroepen: basisgroep 3-4 en basisgroep 5. Twee vaste leerkrachten werken in deze basisgroepen en tevens ondersteunt de onderwijsassistent de gehele week in deze middenbouw. Een stagiaire van de Pabo is tevens aan deze middenbouw gekoppeld.
  • De bovenbouw bestaat uit zo'n 55 kinderen verdeeld over 2 basisgroepen: basisgroep 6-7 en basisgroep 7-8. Drie vaste leerkrachten werken in deze bovenbouw. De bovenbouw wordt hierin ondersteunt door een leerkracht in opleiding en een stagiaire onderwijsassistent. 
OBS de Uitkijktoren is een kleinschalige en laagdrempelige school die in verbinding staat met de omgeving. De school maakt samen met Humankind en de Odaschool deel uit van het samenwerkingsproject 3hoven. Deze drie partners zullen, onder begeleiding van een projectleider, hun samenwerking de komende jaren steeds verder uitbouwen en uiteindelijk samen verder gaan in een nieuw gebouw in de wijk Boshoven.
 
Ons onderwijsconcept: Kijkop!
OBS de Uitkijktoren gaat uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen en teamleden. De school kent een onderbouw (leerjaren 1-2), middenbouw (leerjaren 3-4-5) en een bovenbouw (leerjaren 6-7-8). De lokalen en de twee centrale middenruimtes zijn volledig ingericht op het Kijkop concept. De middagen werken kinderen binnen een carrousel. Ze volgen een aantal vaste en verplichte leerprogramma's plus een aantal keuzeprogramma's. Zowel kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over deze aanpak en uiterst gemotiveerd.
 
Onze Kijkop! ondersteuning voor kinderen
Binnen de bouwen zijn we als team samen verantwoordelijk voor elk kind. Vanwege onze kleinschaligheid kent elke leerkracht elk kind en andersom. Dit zorgt voor een sterke basis en een veilig, vertrouwd en geborgen gevoel. 

Ouders zien wij daadwerkelijk als partners in het onderwijsproces. Daarnaast is er ook voor elk kind een mentor. Dit is meestal de leerkracht van het leerjaar waarin het kind zich bevindt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders. Dit aanspreken kan op veel verschillende manier; via de mail, via het ouderportaal, telefonisch of op afspraak.