Samen sterk voor kinderen

Samen sterk voor kinderen! Onder dit motto werken de twee onderwijsorganisaties en de kinderopvang in de wijk Boshoven in Weert samen. De Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven.

Onder de naam 3hoven werken we in de drie ontwikkelingsdomeinen waar we brede arrangementen van opvang en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Op deze manier kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen door expertises, talenten, krachten, materialen en middelen te bundelen.

De organisaties zijn ieder apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals interne begeleider, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator.

In de toekomst zullen deze 3 instanties gehuisvest worden in een nieuw, multifunctioneel gebouw. Samen met personeel, ouders en belanghebbenden wordt vanuit een gezamenlijke missie en visie door de betrokken partners gewerkt aan een passend en dekkend aanbod op het gebied van onderwijs en opvang voor kinderen uit Boshoven en omgeving.

De ontwikkelingsdomeinen zijn als volgt ingericht:

  • Onderbouw domein Meidoornstraat: baby's en peuters van Humankind kinderopvang en de kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van de Uitkijktoren en de Odaschool.
     
  • Middenbouw domein Anjelierstraat: kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van de Uitkijktoren en de Odaschool en de buitenschoolse opvang (BSO) van Humankind kinderopvang en -ontwikkeling.
     
  • Bovenbouw domein Annendaal: kinderen uit de leerjaren 5, 6 en 7 van de Uitkijktoren en de Odaschool.

In elk domein zijn meerdere teamleden vanuit de Uitkijktoren werkzaam die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijsproces. We vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Elke dag mag het kind uitkijken naar een prettige schooldag, samen met vrienden en vriendinnen en een team van enthousiaste medewerkers. We zijn een openbare school waar iedereen welkom is. Elk kind mag zichzelf zijn en vanuit onze openbare grondslag respecteren we de diversiteit, waarbij we op zoek gaan naar de overeenkomsten en dat wat ons samen bindt.