Leerjaar 5

Verschillende gezichten voor de groep:
Was het in de onderbouw gebruikelijk dat je als kind dagelijks met dezelfde leerkrachten werkte (m.u.v. de carrousel), aan het einde van de middenbouw ontmoet je tijdens verschillende lesactiviteiten een andere leerkracht. Kinderen hebben enerzijds de vaste vertrouwde gezichten voor de klas en anderzijds wennen de kinderen uit leerjaar 5 alvast aan de manier van werken in de bovenbouw (vanaf leerjaar 6). Tijdens de middaguren werken de kinderen uit leerjaar 5 nu samen met de kinderen uit leerjaar 6. Zo volgen deze twee groepen samen de lessen wereldoriëntatie en ook de gymlessen.
Voor de kinderen uit leerjaar 5 wordt de overgang van het werken met een groepsleerkracht naar het werken met ook de vakleerkrachten soepel en geleidelijk gemaakt.
 
Werken in het kasteel:
Alle instructies worden in de lokalen verzorgd. Zelfstandig werken gebeurt meestal in "het kasteel", dat is de centrale hal waaromheen alle leslokalen liggen. In het kasteel wordt van het kind verwacht dat het zelfstandig verschillende opdrachten kan uitvoeren. We maken daarbij gebruik van een weektaak. Samen met de mentor bepaalt het kind op welke plek hij/zij het beste tot "zelfstandig werken" komt, dat kan bij voorkeur in het kasteel maar evengoed in een van de lokalen waar op dat moment een andere groep instructie krijgt.
 
Tablets en laptops
Elk kind heeft vanaf leerjaar 4 de beschikking over een eigen tablet. Op deze tablet worden verschillende opdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. In leerjaar 7 en 8 wordt ook het huiswerk via het tabletprogramma (snappet) mogelijk gemaakt. Elk kind kan daarnaast ook gebruik maken van een laptop. Ondanks dat ICT een voorname rol speelt zijn we geen "tabletschool", alle andere leermiddelen en materialen vinden we op z'n minst even belangrijk om te ontdekken en te gebruiken!
 
Doelengesprekken:
Voortbordurend op de onderbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind "wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren". Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!
 
De carrousel:
Tijdens elke middag werkt een kind vanaf leerjaar 5 in de carrousel. Tijdens het werken in de carrousel worden de leerjaren 5-6 en 7-8 gemixt (dat gebeurt tijdens de middagen waarop wereldoriëntatie en gym centraal staan). Tijdens de CREA-middag worden alle verschillende groepen gemixt, kinderen kunnen dan steeds voor een periode van vier weken een onderwerp kiezen waarmee zij kennis willen maken of waarin zij zich verder willen verdiepen / bekwamen.
Samen leven, samen werken en samen leren zijn voor ons belangrijke uitgangspunten die tijdens o.a. de carrouselmiddagen volop de aandacht krijgen. De vaardigheden die onze kinderen in de 21ste eeuw nodig hebben om succesvol te zijn, staan centraal in ons dagelijkse onderwijs.