Leerjaar 4

Lezen en rekenen in een hogere versnelling…
Het aanvankelijk lees- en rekenproces wordt nu voortgezet, het tempo gaat omhoog. Kinderen zijn er ook aan toe! Vanaf leerjaar 4 gaan de kinderen werken met de taal- en spellingmethode "Taalactief", dagelijks worden lessen uit deze methode aangeboden. Bij rekenen werken de kinderen, net als in leerjaar 3, met de methode "Pluspunt" (dat gaat door t/m leerjaar 8).
In leerjaar 4 wordt echter naast de werkschriften ook de tablet geïntroduceerd. Elk kind krijgt een eigen tablet en werkt daar dagelijks enige tijd op. Op de tablet worden opdrachten rondom taal, spelling en rekenen verwerkt.
En ook nu geldt: er blijft voldoende tijd over om veel energie te steken in wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek , gym (met de bus naar de sporthal!), enzovoorts.