Leerjaar 3

Voortborduren op het programma van leerjaar 1 en 2 en doorgroeien naar leerjaar 4
In leerjaar 3 wordt van alle kinderen verwacht dat zij kunnen starten met het aanvankelijk lees- en rekenproces. De eerste woorden en zinnen leer je dan als kind lezen en schrijven. Na korte tijd is een kind in staat de eerste leesboekjes te lezen en begrijpen. De eerst sommen worden gemaakt, een kind ervaart snel wat rekenen is en wat je allemaal met cijfers kunt! Steeds vaker is het echter zo dat kinderen al in de kleuterperiode leren lezen, schrijven en rekenen. Dat moet niet, maar mag wel! Dat betekent dat kinderen op heel verschillende ontwikkelingsniveaus instromen in leerjaar 3.

In leerjaar 3 wordt deels gewerkt rondom thema's, in deze thema's worden alle onderwerpen rondom taal, lezen en schrijven met elkaar verbonden. Daarnaast neemt het rekenprogramma van de methode "Pluspunt" + "Met sprongen Vooruit" een belangrijke plaats in.
En dan blijft er nog voldoende tijd over om veel energie te steken in wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek , gym enzovoorts.
 
ICT
Waren de kinderen al gewend in leerjaar 1 en 2 regelmatig met een computer te werken, vanaf leerjaar 3 werken alle kinderen enkele malen per week zelfstandig op een chromebook. Elk kind vanaf leerjaar 3 is in het bezit van een eigen chromebook die ondersteunend wordt ingezet. Hierop worden veel verwerkingsopdrachten rondom taal, lezen en rekenen zelfstandig of samen met een klasgenoot gemaakt. Tevens heeft elk klaslokaal een eigen digibord dat actief ingezet wordt.