Leerjaar 2

Vaste gezichten voor de groep:
In de onderbouw (leerjaar 1-2) werken we met vaste groepsleerkrachten. We zijn van mening dat het voor de onderbouwkinderen belangrijk is om met een of twee leerkrachten te werken. Dat biedt heel veel houvast voor de kinderen. 
 
Werken in de kleine hal:
Veel activiteiten worden georganiseerd in de klaslokalen. De kinderen uit de onderbouw werken echter ook bijna dagelijks in de ruime middenruimte. Dat biedt letterlijk meer ruimte en helpt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigenaarschap.
 
Doelengesprekken:
Vanaf leerjaar 1 voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind "wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren". Het kind raakt op de eerste plaats gewend aan reflecteren op de eigen sterke en minder sterke vaardigheden. Een "Kijk-op-jezelf!" dus. Op de tweede plaats raakt het kind er aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. Dat begint allemaal heel "klein" en overzichtelijk. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen! Doelengesprekken worden gedurende de hele schoolloopbaan binnen OBS de Uitkijktoren gevoerd.