Overblijven / tussenschoolse opvang
  • Kinderen kunnen thuis gaan eten of overblijven in school
  • Kinderen blijven over onder begeleiding en toezicht van overblijfouders
  • Voor overblijven betaalt u € 30,- per kind per schooljaar
  • Stichting Eduquaat heeft een WA-verzekering afgesloten voor kinderen en overblijfouders