Hier staan wij voor

Onze kernwaarden zijn:
 • Kind centraal
 • Kansrijk
 • Ouders/verzorgers als partner
 • Toekomstgericht
   
Onze boodschap voor elk kind:
Jij komt graag naar school, want wij zorgen samen voor een fijne en veilige sfeer

Bij binnenkomst bij OBS de Uitkijktoren staat elk kind vanaf de eerste (school)dag centraal

Binnen een veilige en uitdagende omgeving gaat onze aandacht uit naar:

 • samen werken en samen spelen;
 • het herkennen, ontplooien en borgen van de mogelijkheden van elk kind; 
 • groeien in onder andere eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • het bevorderen van ondernemerschap bij elk kind; 
 • het benutten van de eigen talenten en ontstaan van een goed zelfbeeld.

Ons motto is: OBS de Uitkijktoren, onderwijs om naar uit te kijken!

Kinderen

 • leren en ontwikkelen elk moment van de dag, zowel binnen als buiten onze school;
 • werken individueel en met kinderen samen en helpen elkaar waar dit nodig is;
 • worden en blijven betrokken bij het eigen leren;
 • gaan in regelmaat samen met de leerkracht in gesprek over hun ontwikkelproces;
 • praten mee over de school in onder andere de leerlingenraad.

Ouders/verzorgers

 • zijn onze partners en zijn elke dag welkom binnen een van de domeinen van OBS de Uitkijktoren;
 • worden actief betrokken bij allerlei activiteiten, feesten en vieringen;
 • gaan met regelmaat met hun kind(eren) en leerkrachten in gesprek;
 • betrekken we actief bij de school- en 3hoven ontwikkelingen.

Leerkrachten

 • gaan uit van de kwaliteiten en talenten van elk kind. We denken in kansen en mogelijkheden;
 • bieden een pedagogisch klimaat en een prettige leef- en leeromgeving waarin kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen;
 • hebben een coachende en begeleidende rol;
 • bereiden samen projecten en programma's voor; zowel op Uitkijktoren- als op domeinniveau. De ontwikkeling van elk kind is leidend voor het handelen van de leerkracht;
 • leren van en met elkaar, kennen de inhoud van het onderwijs, analyseren en geven specifieke instructie op niveau en op maat.